Depressie over Java

Samenvatting

Twee mensen die voor langere tijd op Java op elkaar zijn aangewezen, oordelen heimelijk over elkaar. Waarom loopt hun relatie steeds stroever? Is het omdat haar Javaanse opvoeding – die ingetogenheid, zelfbeheersing en respect voor sociale en politieke verhoudingen voorschrijft – botst met zijn Hollandse aard en gedrevenheid? Speelt het koloniale verleden een rol; hebben hun problemen met cultuurverschillen te maken; of is er een hele andere oorzaak? 

Wanneer zij is bezweken onder haar gezondheid, verheugt hij zich op een weekendje aan een tropische baai, waar hij een vrouw ontmoet die hij met filosofische overredingskracht misschien wel het leven redt. Zij – psychiater – onder invloed van emoties, bewondert hem en probeert door te dringen tot zijn gevoel. Als blijkt dat zijn moeizame verhouding met de Javaanse hem dwars zit helpt zij hem, door de vrouw op basis van zijn beschrijvingen te analyseren. Het is de vraag in hoeverre hij kan omgaan met de conclusies. 

""Een perfecte samensmelting van roman en reisreportage...interessant en ontspannend...doet de lezer wegdromen."